Metropolis, mercoledì 12 agosto

Metropolis, mercoledì 12 agosto